سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
خدا را شناختم ، از سست شدن عزیمتها ، و گشوده شدن بسته‏ها . [نهج البلاغه]